|
|
Lån  


 
God projektledelse
Her er en oversigt om hvad man skal have styr på i forbindelse med god projektledelse.

1. Fase

Det er her rammerne for projektet udstikkes, og man finder de rigtige medvirkende i projektet. Man skal bla. finde ud af følgende:

* Hvad er formålet med projektet?

* Hvad er målet med projektet?

* Hvilke ressourcer skal tilføres både økonomisk og menneskeligt?

* Hvordan måles projektets succes?

* Hvem træffer beslutningerne (kontaktpersoner).

2. Fase - Projektopstart

Her gælder det om at sikre, at alle deltagere i projektet har den nødvendige viden om mål og midler, og at de inddrages aktivt i processen. Deltagerne skal desuden have kendskab til deres rolle og deres samarbejdspartnere, have overblik over relevante milepæle osv.

3. Fase: Byggefasen

Nu skal den egentlige arbejdsproces i gang.

Tidsplanen skal være tilstrækkelig specifik til, at den har en reel betydning, men så simpel, at du kan huske den.

Sørg for, at projektplanen er justeret i forhold til evt. ændringer i tidsplanen. Ellers mister den sin værdi som arbejdsredskab. Hold også projektets deltagere orienteret om andre ændringer, som besluttes undervejs.

Selv det mest velforberedte projekt vil være præget af, at man bliver klogere hen ad vejen, eller at man bliver nødt til at rette ind efter uforudsete og udefrakommende ting: Ny viden kommer til, nogle ider falder helt til jorden, vigtige materialer/dele kan ikke skaffes osv.

Byggemøder er et af de vigtigste styringsreskaber i denne del af processen. De giver dig en anledning til at samle op og sikre, at alt er på plads, og alle ved hvad de skal gøre, evt. også justere projektet, hvis det er nødvendigt. Møderne giver dig samtidig anledning til at sikre, at alle er orienterede om hinandens arbejde og om væsentlige nye beslutninger i projektet.

Som projektleder er det vigtigt, at du formår at skabe en positiv stemning og fokusere på mulighederne, når uforudsete problemer dukker op.

4. Fase: Aflever og kig proces og resultat efter i sømmene

I Afleverings- og evalueringsfasen står I med det færdige resultat i hånden. Nu er tiden kommet til at evaluere både resultat og proces:

* Lever resultatet op til forventningerne?

* Var forløbet og samarbejdet hensigtsmæssigt?

* Holdt vi deadlines og budgetter?

* Hvad gik galt/godt undervejs og hvorfor?

Opsamlingen er især vigtig af hensyn til din indsats i efterfølgende projekter. Der er jo ingen grund til at begå de samme dumheder to gange.

Kategorier på sider:

Projektledelse Projektml Hvorfor byggeledelse1111 God projektledelse Ledelse Risikostyring Effektive mder Byggeledelse Kampagnetilbud Uddannelse & Job Coaching Stresscoaching Planlgning Tilbud


 Du er her: Projektleder - Netannoncer Projektleder -