|
|
|
|
|
|
|
|
Lån  


 
Hvorfor byggeledelse?
Det er utroligt vigtigt med byggeledelse i et byggeprojekt. En byggeleders vigtigste opgave er at sørge for at alt kommer til at flyde effektivt, samtidig med at lovgivning bliver overholdt.

Ved byggeledelse føres der løbende byggetilsyn samt afholdes byggemøder, hvor alle parter gennemgår byggeriets stadie, kvalitet, eventuelle ændringer, eventuelle tvister og økonomistatus. Der afsluttes med aflevering hvor byggeledelsen gennemgår byggeriet for fejl og mangler og sørger for:

Frist for udbedring
Slutkontrol
Frigivelse af tilbageholdte beløb
1-års gennemgang
Frigivelse af garantier
Endeligt byggeregnskab
Indhentning af kvalitetssikringsdokumenter
Indhentning af drift- og vedligeholdelses-dokumenter
5-års gennemgang

Hvis ikke man sørger for byggeledelse kan det føre til at projektet kommer til at trække ud og at projektet bliver dyrere.

Kategorier på sider:

Kampagnetilbud Uddannelse og Job Hvorfor byggeledelse1111 Projektledelse Tilbud Planlægning God projektledelse Effektive møder Ledelse Coaching Byggeledelse Projektmål Stresscoaching Risikostyring
 
 
 Du er her: Projektleder - Jobsøgning Projektleder - - Hvad er Projektleder en et   

Der tages intet ansvar for oplysningerne på denne side. Siden kan kun betragtes som vejledende.