|
|
Lån  


 
Ledelse
Ledelse er et begreb, der betegner den administrative, styrende del af en leders arbejde. Lederen kaldes en chef og har normalt det største ansvar i en virksomhed. Der skelnes nogle gange mellem chefgruppe og ledergruppe, hvor chefgruppen består af mellemledere/afdelingsledere, mens ledergruppen udgøres af direktionen.

Ordet ledelse bliver også tit brugt om de personer der udfører ovenstående.

I britisk/amerikansk ledelsesteori skelnes mellem management (som er det engelske ord for ledelse) og leadership (førerskab). Kort fortalt er management at gøre tingene rigtigt, mens leadership er at gøre de rigtige ting.

Kategorier på sider:

Uddannelse & Job Planlgning Ledelse Stresscoaching Coaching Projektml Hvorfor byggeledelse1111 Tilbud Effektive mder Byggeledelse Kampagnetilbud Projektledelse Risikostyring God projektledelse


 Du er her: Projektleder - Netannoncer Projektleder -